Home
Algemene info
-Geografie
-Klimaat
-Geschiedenis
-Bevolking
-Economie
-Samenleving
-Transport
-Praktisch
Ontspanning
-Bezienswaardig
-Watersporten
Hotels
Vliegtickets
Links
El Salvador: Samenleving
Samenleving van El Salvador:

Staat: Volgens de grondwet van 1983 is El Salvador een presidentiële republiek, waarin de wetgevende macht berust bij de Wetgevende Vergadering (84 leden; via algemene verkiezingen gekozen voor een termijn van drie jaar). De uitvoerende macht berust bij de president, die rechtstreeks wordt gekozen voor een ambtstermijn van vijf jaar; hij is niet herkiesbaar. Er bestaat stemplicht voor alle burgers ouder dan 18 jaar.

Markt

Administratieve indeling: El Salvador is administratief verdeeld in 14 departementen, die zijn onderverdeeld in 262 gemeenten (municipios); de departementen worden bestuurd door een door de president benoemde gouverneur

Politiek:De in 1961 opgerichte Partido de Conciliación Nacional (Nationale Verzoeningspartij PCN) vormde in de jaren zestig en zeventig de politieke partij van de militairen en grootgrondbezitters. Vanaf de jaren tachtig is haar functie overgenomen door de extreem-rechtse Alianza Republicana Nacionalista (Nationalistische Republikeinse Alliantie ARENA). Andere belangrijke partijen zijn het Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN; de voormalige guerrillabeweging, sinds 1992 een legale politieke partij) en de christen-democratische Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Er zijn drie belangrijke overkoepelende vakverenigingen: Unidad Popular Democrática (UPD; 100!000 leden), die vnl. de landarbeiders representeert, Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS; 500!000 leden) en de regeringsgezinde Unión Nacional Obrero-Campesina (UNOC; 500.000 leden). De belangrijkste werkgeversorganisatie is de politiek zeer invloedrijke Asociación Nacional de Empresa Privada (Nationaal Verbond van het Particuliere Bedrijfsleven ANEP).