Home
Algemene info
-Geografie
-Klimaat
-Geschiedenis
-Bevolking
-Economie
-Samenleving
-Transport
-Praktisch
Ontspanning
-Bezienswaardig
-Watersporten
Hotels
Vliegtickets
Links
El Salvador: Landbouw
Landbouw, veehouderij, bosbouw en visserij

Van het totale landoppervlak is 35% in gebruik voor landbouw, 29% is weidegrond en 5% is met bos bedekt. Het landbouwareaal wordt intensief benut, en kan alleen nog worden uitgebreid door braak liggende gedeelten van de grote haciendas in cultuur te brengen.

Het grondbezit is van oudsher zeer ongelijk verdeeld: 80% van de plattelandsbevolking beschikte in de jaren zeventig over ca. 11% van de landbouwgrond, terwijl 0,4% van de landeigenaren 38% van de grond bezat. Bovendien was 90% van de landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha. Ruim 40% van de gezinnen op het platteland was zonder land.

De sinds 1980 ge´ntroduceerde landhervorming werd slechts voor een deel uitgevoerd en bereikte uiteindelijk ongeveer een kwart van de beoogde boerengezinnen. Alle landgoederen boven de 245 ha zijn gesplitst: nog 3% van de producenten beschikt over bedrijven van meer dan 30 ha (44% van de landbouwgrond), 87% van de producenten moet het stellen met minder dan 3 ha (op 25% van het totale landbouwareaal).

Met 40% van de agrarische productiewaarde is koffie het belangrijkste product; het wordt vooral verbouwd in het Centrale Hoogland (San Salvador en Santa Ana), overwegend op grote plantages. Het tweede product, katoen, wordt verbouwd in de kuststreek (Usulatßn en La Paz). Overige producten zijn ma´s, bonen, rijst, cacao, suikerriet, tabak, kokospalmen, citrusvruchten, ananas en sisal. In opkomst zijn nieuwe exportproducten als groente en fruit, bloemen en planten.

Veehouderij (rundvee en varkens) vindt vooral plaats in het Centrale Hoogland en in het oosten; de vleesproductie is ontoereikend voor de binnenlandse consumptie.

Bosbouw is van geringe betekenis (brandhout); hout voor bouwnijverheid en industrie wordt voor het grootste deel ge´mporteerd.

Zeevisserij (garnalen) is een staatsmonopolie; er wordt vooral geproduceerd voor de export naar de Verenigde Staten.

Terug