Home
Algemene info
-Geografie
-Klimaat
-Geschiedenis
-Bevolking
-Economie
-Samenleving
-Transport
-Praktisch
Ontspanning
-Bezienswaardig
-Watersporten
Hotels
Vliegtickets
Links
El Salvador: 20ste eeuw
Geschiedenis van de 20ste eeuw

In 1905 was er tussen El Salvador en Guatemala een grensconflict. In de Eerste Wereldoorlog was El Salvador neutraal, in de Tweede Wereldoorlog verklaarde het Duitsland de oorlog.

Politiek werd het land traditioneel beheerst door een conservatieve elite (de '14 families': grootgrondbezitters en exporteurs van landbouwproducten). Toen deze in 1931 haar macht bedreigd meende door de massale boerenopstanden, riep ze de militairen te hulp, die op bloedige wijze de opstand onderdrukten en sindsdien het politieke leven blijvend hebben bepaald.

In 1948 kwam El Salvador onder bestuur van een revolutionaire raad onder leiding van O. Osorio, die in 1950 tot president werd gekozen (tot 1956). In dat jaar werd een nieuwe, sterk economisch georiŰnteerde grondwet aangenomen. In 1960-1962 werd het land, ten gevolge van een staatsgreep, door een tweetal militaire junta's geregeerd, waarvan de tweede zich als anticommunistisch presenteerde. In 1962 werd Julio Rivera tot president gekozen (tot 1967). Hij voerde een gematigd vooruitstrevend beleid.

Coatepeque meer

In de Midden-Amerikaanse politiek speelde El Salvador een actieve rol. In 1951 kwam op zijn initiatief de organisatie van Centraalamerikaanse staten, ODECA, tot stand, in 1960 werd met de daartoe behorende landen een Centraalamerikaanse Gemeenschappelijke Markt (MCCA) opgericht, in 1964 een arbeidsraad voor het co÷rdineren van de sociale politiek en in 1965 (met uitzondering van Costa Rica) een defensieraad ter bestrijding van communistische agressie.

Medio 1969 was sprake van een gewapend conflict tussen Honduras en El Salvador (de voetbaloorlog) met als oorzaak de ongelijke economische ontwikkeling binnen de MCCA, als motief het beschermen van in Honduras verblijvende Salvadorianen en als aanleiding incidenten tijdens twee voetbalwedstrijden. Dit conflict bleef in de jaren zeventig de betrekkingen tussen beide landen nadelig be´nvloeden. In oktober 1980 ondertekenden beide landen een vredesverdrag.

Terug